Belangrijk bericht


We krijgen allemaal de berichten mee over de vreselijke oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn gevlucht of gaan nog vluchten en worden ook bij ons in de buurt opgevangen. Vanzelfsprekend bieden we als MIK & PIW Groep een helpende hand waar dat kan. Dat doen we in nauwe afstemming met de gemeenten en scholenkoepels voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Concreet biedt MIK & PIW Groep kinderopvang en activiteitenprogramma’s aan, voor 2-13 jarigen op meerdere locaties in de regio’s Sittard-Geleen en Maastricht. Daarnaast bieden we psychosociale hulpverlening op doorstroomlocaties en voor individuele vluchtelingen/gezinnen. Samenwerkingspartners en inwoners met vragen over kinderopvang, sociaal werk (psychosociale hulpverlening) en overige vragen in relatie tot de Oekraïense vluchtelingen, kunnen contact met ons opnemen via 088 365 0600.

 
 

Over Partners In Welzijn


Partners in Welzijn werkt vanuit drie versterkingsopdrachten die de rode draad vormen van ‘Samen sterker in de Kern’:
  1. sociale basis
  2. buurtkracht
  3. ambulante nabijheid

Binnen deze drie versterkingsopdrachten biedt Partners in Welzijn een 7-tal basisinterventies aan:

  1. preventie door presentie
  2. boeien, binden en bouwen: buurtmakelen
  3. versterken educatief partnerschap
  4. faciliteren van participeren: supporting
  5. versterken gezonde leefstijl
  6. talenten ontwikkelen
  7. ondersteunen van burgers: cliëntondersteuning

Missie

Partners in Welzijn staat voor Passie, Integriteit en Waardering en draagt bij aan het stimuleren en benutten  van kansen en talenten van mensen, dichtbij en herkenbaar, waarbij preventie en zelfredzaamheid de uitgangspunten zijn.

Visie

Partners in Welzijn nodigt mensen, van jong tot oud, in hun eigen gebied uit om actief deel te nemen aan de samenleving en daar waar nodig in te ondersteunen. Hierin staat zelfredzaamheid en verbinding centraal.

 

Meer weten?Neem contact met ons op
//]]>