Over Partners In Welzijn


Partners in Welzijn werkt vanuit drie versterkingsopdrachten die de rode draad vormen van ‘Samen sterker in de Kern’:
  1. sociale basis
  2. buurtkracht
  3. ambulante nabijheid

Binnen deze drie versterkingsopdrachten biedt Partners in Welzijn een 7-tal basisinterventies aan:

  1. preventie door presentie
  2. boeien, binden en bouwen: buurtmakelen
  3. versterken educatief partnerschap
  4. faciliteren van participeren: supporting
  5. versterken gezonde leefstijl
  6. talenten ontwikkelen
  7. ondersteunen van burgers: cliëntondersteuning

Missie

Partners in Welzijn staat voor Passie, Integriteit en Waardering en draagt bij aan het stimuleren en benutten  van kansen en talenten van mensen, dichtbij en herkenbaar, waarbij preventie en zelfredzaamheid de uitgangspunten zijn.

Visie

Partners in Welzijn nodigt mensen, van jong tot oud, in hun eigen gebied uit om actief deel te nemen aan de samenleving en daar waar nodig in te ondersteunen. Hierin staat zelfredzaamheid en verbinding centraal.

 

Meer weten?Neem contact met ons op
//]]>