Cursus Stresshantering

Het niet meer zien zitten, 'balen'. Moe zijn van het werk, het gevoel te zijn 'afgebrand'. Iedereen heeft daar wel eens last van. Maar als u vindt dat het te vaak voorkomt en er allerlei spanningsklachten optreden, dan is het tijd daar eens serieus bij stil te staan. Als zich veel spanningen voordoen in uw leven in uw werk of privé spreken we van stress. Men voelt zich langdurig overbelast.

Voor wie?

Voor hen die in hun leven spanningen ervaren en er mee willen leren omgaan:
• overmatige spanning te voorkomen en gezonder met spanningsvolle situaties om te gaan.


Wat is de cursus “Stresshantering”?


Doel van de cursus is te bevorderen dat bij de deelnemers:
• spanningsklachten afnemen
• stress afneemt en men zich weer in balans voelt.


Waaruit bestaat de cursus 'Stresshantering'?


De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2½ uur en twee vervolgbijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde.
• Hoe ontstaat stress en wat zijn de gevolgen ervan?
• Op het werk en thuis kunnen oorzaken van stress liggen. Hoe kan ik leren bronnen van stress op te sporen?
• Er zijn verschillende manieren om stress te voorko¬men of er mee om te gaan. Belangrijk hierbij is om spanning bij jezelf te verminderen, maar net zo belangrijk is te kijken naar mogelijke verbeteringen in de leefsituatie. Cursisten onderzoeken de mo-gelijkheden om hun eigen situatie te optimaliseren.
• Ontspanning en ontspanningsoefeningen.

Samenvattend bestaat de cursus uit:
• informatie en tips via inleidingen en literatuur
• groepsgesprekken
• oefeningen


Praktische informatie

De cursus wordt verzorgd door Partners in Welzijn.
Plaats: Partners In Welzijn Instelling voor Welzijnswerk
Hyacinthenlaan 33, Geleen
t (046) 457 19 19


Voor informatie kunt u terecht bij:
Partners in Welzijn
Peter Boelens
Hyacinthenlaan 33
Geleen
t (046) 457 19 19
e pboelens@piw.nl
//]]>