Certificaten buurtbemiddeling uitgereikt

Buurtbemiddeling door onafhankelijke goed getrainde vrijwilligers kan uitkomst bieden bij overlast tussen buren en is met name bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen.

De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen, politie en woningcorporaties ZoWonen, Zaamwonen, Woonpunt en WonenLimburg zijn er vanavond officieel mee gestart met in de Westelijke Mijnstreek.

Partners in Welzijn zorgt voor de uitvoering. Buurtbemiddeling door onafhankelijke goed getrainde vrijwilligers kan uitkomst bieden bij overlast tussen buren. Bemiddeling door deze bemiddelaars is met name bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen. Samen met buurtbemiddelaars leren buurtgenoten om weer in gesprek met elkaar te komen en afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Een succesvolle bemiddeling kan alleen plaatsvinden met vakmensen: goed getrainde vrijwilligers. Iedere bemiddelaar krijgt om die reden een verplichte, door het centrum van criminaliteitspreventie erkende basistraining.

Op maandag 18 februari ontvingen de eerste 13 vrijwilligers uit handen van burgemeester Cox van Gemeente Sittard-Geleen en burgemeester Leurs van Gemeente Stein hun certificaat voor buurtbemiddeling uitgereikt.

Een noodzakelijke voorwaarde bij buurtbemiddeling is de vrijwillige inzet van zowel de bemiddelaars als de deelnemers. Gaan de conflicterende partijen vrijwillig met elkaar in gesprek, dan is de kans dat de bemiddeling slaagt vele malen groter dan wanneer zij dit onder druk doen. De onbetaalde inzet van bemiddelaars benadrukt bovendien hun belangeloosheid in de bemiddeling. De bemiddelaars hebben een neutrale positie en kunnen geen sancties opleggen.
Artikel Sittard-Geleen Nieuws.
//]]>