Update 1 april 2020:
Als MIK & PIW Groep volgen we de ontwikkelingen op de voet. Graag informeren wij jou over wat wij als organisatie doen. Deze informatie is in lijn met het advies van het RIVM en GGD Zuid-Limburg. Volg alle laatste updates van het RIVM en GGD Zuid-Limburg.

We adviseren ouders en medewerkers die in een Duitse regio wonen, om ook de website van de betreffende gezondheidsdienst daar in de gaten te houden.

Maatregelen coronavirus

Dinsdag 31 maart heeft de premier samen met de Minister van Volksgezondheid opnieuw een persconferentie gegeven waarin een verlenging van de maatregelen t.a.v. het coronavirus zijn aangekondigd. De maatregelen die eerder gecommuniceerd zijn vragen om aanpassing van ons beleid en dit willen we dan ook graag met je delen. Onderstaande maatregelen zijn van kracht t/m 28 april.

Wanneer blijf je thuis?

Heb je klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. Medewerkers die op dit moment een ziekte- of hersteltraject doormaken waarbij het coronavirus als risico wordt gezien, adviseren we ook om thuis te blijven.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Voor MIK & PIW Groep geldt de afspraak dat alle interne bijeenkomsten met meer dan 12 personen worden geannuleerd. Daar waar extern grotere bijeenkomsten zijn, vragen we medewerkers in overleg met hun leidinggevende een weloverwogen keuze te maken.
Daarnaast worden alle bijeenkomsten met kwetsbare doelgroepen (denk aan mensen met 2 of meer (chronische) ziektes en groepsbijeenkomsten met mantelzorgers) binnen sociaal werk afgelast.

Vragen rondom betalingen 

We begrijpen dat er vragen zijn rondom betalingen en betaalverplichtingen n.a.v. de corona-maatregelen. Er wordt gewerkt aan een helder overzicht van vragen en antwoorden. Een aantal standpunten, en de gevolgen daarvan, vraagt om nadere afstemming. Afstemming op regionaal en landelijk niveau, met partners en brancheverenigingen om te komen tot een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijke handelswijze. We vinden het belangrijk dat de afspraken die wij als organisatie met onze klanten maken, waar dat mogelijk is, overeenkomen met de landelijke of regionale afspraken. Zodat voor iedereen die geraakt wordt door de nieuwe maatregelen, hetzelfde beleid gehanteerd wordt en dit beleid ook een grondslag heeft. 

Daarnaast kiezen we als organisatie om prioriteit te geven aan het zo goed en veilig mogelijk organiseren van onze dienstverlening. Voor de kinderopvang als ook in het sociaal werk. Wij zien hierin een belangrijke maatschappelijke taak om eraan bij te dragen dat de maatschappelijke gevolgen van de aangescherpte maatregelen zoveel mogelijk beperkt blijven, uiteraard binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 
Wij zullen snel berichten over het vervolg. 

Hygiënemaatregelen

Verder willen we de eerder gecommuniceerde maatregelen t.a.v. hygiëne om verspreiding van het virus te voorkomen, nogmaals onder de aandacht brengen:

  1. Was regelmatig je handen met zeep
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden

Mochten de maatregelen wijzigen, dan zullen wij vanzelfsprekend dit bericht updaten.

//]]>