Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Partners in Welzijn volgt de aanwijzingen van de overheid, GGD en RIVM inzake de afgegeven richtlijnen Corona in Nederland. Deze aanwijzingen kunnen per dag/uur aangepast worden, en zijn soms op meerdere manieren te interpreteren. We proberen ons op de beste manier te verhouden tot de regels, maar het belangrijkste is “eigen gezond verstand te blijven gebruiken” .

Concreet betekent dat op dit moment:

  • De kantoren, Sociale Pleinen, Wijksteunpunten en Inlooplocaties van Partners in Welzijn zijn met ingang van 16 maart tot nader bericht fysiek gesloten. Om toch onze diensten te continueren en er zorg voor te dragen dat u ergens terecht kunt, hebben wij een telefonisch spreekuur. Vragen kunt u telefonisch stellen via het nummer van Partners in Welzijn: 046 – 457 57 00 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
  • Alle fysieke afspraken op kantoor, huisbezoeken en groepsactiviteiten van Partners in Welzijn gaan niet door.
  • Hulp- en dienstverlening wordt telefonisch of digitaal voortgezet. Uw hulpverlener zal hierover contact met u opnemen. In noodsituaties kan hier van worden afgeweken, mits er geen gezondheidsrisico’s zijn. 
  • Telefonisch en via e-mail blijven wij op werkdagen bereikbaar voor vragen op het gebied van hulp- en dienstverlening via 046 – 457 57 00.
  • Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven.
  • De belangrijkste regel blijft van kracht: met klachten zoals hoesten, verkoudheid, benauwdheid of koorts geldt: thuisblijven.
//]]>