Informele cliëntondersteuning


Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het zijn de mensen die het leven van anderen net wat mooier maken. Partners in Welzijn ondersteunt vrijwilligers op tal van manieren.

Ondersteuning aan mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die belangeloos zorgen voor een chronisch zieke partner, ouder of kind, een buur of een vriend. Veel mantelzorgers lopen tegen heel praktische vragen en soms ook problemen aan; overbelasting zien we vaak. Partners in Welzijn biedt via het Steunpunt Mantelzorg ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • informatie over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen, ziektebeelden, mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. praktische hulp of begeleiding;
  • respijtzorg, waarbij een vrijwilliger uw taken overneemt zodat u even op adem kunt komen;
  • emotionele steun.

Maatjes

Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem onder ouderen. Een groeiend probleem helaas ook. Maatjes brengen daar verandering. Het zijn vrijwilligers die af en toe op bezoek gaan, gewoon om een kop koffie te drinken, om samen boodschappen te doen, een kaartje te leggen of om iemand te begeleiden naar het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Iedereen die zelfstandig woont in de Westelijke Mijnstreek kan een aanvraag voor een maatje indienen. Een medewerker van Partners in Welzijn brengt uw behoeften in kaart. Vervolgens zoeken we een passend maatje. Wilt u zelf maatje worden? Ook dan kunt u contact met ons opnemen.

Vrijwilligerscentrale

Bij de Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek kunt u terecht voor informatie en advies over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. De organisatie biedt vrijwilligersvacatures aan, geeft informatie en advies, organiseert cursussen en trainingen en ondersteunt vrijwilligersplatforms. De Vrijwilligerscentrale opereert vanuit verschillende locaties:

  • Voor Sittard, Geleen en Born in Welzijnscentrum Don Bosco, Oudeweg 71 in Sittard.
  • In Geleen tevens bij het Sociaal Plein (locatie Wijksteunpunt de Linde) op woensdagen tussen 9 en 11 u.
  • In Beek kunt u terecht op verschillende locaties in de wijk.
  • In Stein kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur terecht in de bibliotheek in MFC de Grous, Heerstraat Centrum 38 in Stein.
  • Schinnen valt buiten het werkgebied van de Vrijwilligerscentrale.

Meer informatie over de Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek vindt u op de website.

Nederlandse Taalbegeleiding

Taalontmoetingen helpt anderstalige volwassenen om de Nederlandse taal beter te beheersen. Daarmee bevordert Taalontmoetingen de sociale zelfredzaamheid en participatie van de deelnemers. Taalontmoetingen krijgt vorm in individuele taalbegeleiding aan huis en in groepsbijeenkomsten op diverse locaties in de regio. Een Nederlands sprekende vrijwilliger fungeert als taalcoach en bezoekt een jaar lang wekelijks een anderstalige deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen, met het accent op spreekvaardigheid. Ook tijdens de groepsbijeenkomsten wordt het Nederlands geoefend. De taalbegeleiding is praktisch van aard en sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemer. De taalbegeleiding kan een aanvulling op een inburgeringscursus zijn, maar is geen vervanging daarvan.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Taalontmoetingen. 

Ondersteuning voor jongeren

Coach4U helpt jongeren in de leeftijd van 13-23 jaar die problemen hebben op het gebied van scholing, loopbaan en bij persoonlijke problemen. Het project wil jongeren helpen een stap verder te maken in hun leven. Na aanmelding bespreekt een maatschappelijk werker met de jongere welke hulp hij nodig heeft en kiest een geschikte coach om samen met hem of haar aan de slag te gaan. De ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers van alle leeftijden, die getraind zijn in het coachen van jongeren. Jongere en coach ontmoeten elkaar regelmatig en werken zo samen aan de hulpvraag. Coaches bieden een luisterend oor en een veilige uitvalsbasis, wat als zeer positief wordt ervaren door de jongeren. De coaching van jongeren is aanvullend op de professionele zorg.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Coach4U.

 

Meer weten?Neem contact met ons op
//]]>