Sociaal pedagogisch werk


De jeugd heeft de toekomst. Maar opgroeien en opvoeden gaat niet altijd even soepel. Wellicht heeft u als ouder, opvoeder of leerkracht vragen of maakt u zich zorgen over een kind of gezin. Denk aan vragen over de (emotionele) ontwikkeling van een kind, een gezonde of veilige leefomgeving, relationele problemen als gevolg van een scheiding of het verlies van een ouder, vermoedens van pesten, een eetstoornis, schulden of loverboyproblematiek… Bij deze en tal van andere vragen en problemen zijn de sociaal pedagogisch werkers van Partners in Welzijn uw steun en toeverlaat.

Elk kind moet kunnen opgroeien tot een zelfverzekerd en sterk individu. Het betekent dat we als Partners in Welzijn investeren in de relatie tussen kinderen, ouders en kindvoorzieningen in de buurt.

Een positieve en gezonde omgeving voor kinderen en jongeren

We pakken enkelvoudige opvoedingsvragen op, maar geven ook voorlichting aan leerkrachten en kinderen zelf. Daarnaast – of beter gezegd bovenal – vervullende we een begeleidende en bemiddelende rol. Bijvoorbeeld door als mediator op te treden in de relatie tussen ouder en kind. Of door een verbinder te zijn naar andere hulpverleners.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Partners in Welzijn maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Westelijke Mijnstreek. Dit is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Kijk voor meer informatie op de website.

 

Meer weten?Neem contact met ons op
//]]>