Vacature voor de Raadgevers van MIK & PIW Groep


Samenwerken aan kanskracht

Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van zes stichtingen actief in sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg. Al deze stichtingen maken deel uit van MIK & PIW Groep. Elke stichting heeft haar eigen aandachtsgebied, eigenheid en sterke positie. Allemaal werken ze vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten.

Klantparticipatie

Klantparticipatie speelt een belangrijke rol in het laten slagen van deze missie. De klant vormt een goede graadmeter voor de bijdrage van de organisatie aan kanskracht.

Het medezeggenschapsorgaan de Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk en bestaat  uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden. Gestreefd wordt naar een afspiegeling van de onder het sociaal werk functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen, te weten Partners in Welzijn, Ecsplore, het Knooppunt voor Informele Zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doel

De leden van de Raadgevers behartigen de belangen van klanten van de onder het sociaal werk functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen en volgen de positie en belangen van MIK & PIW Groep positief kritisch. Zij brengen de bevindingen onder de aandacht van de bestuurder. Tevens brengen de Raadgevers gevraagd en ongevraagd advies uit over het gehele werkveld van MIK & PIW Groep.

Profiel

Binnen de Raadgevers zijn meerdere vacatures ontstaan waarvoor het volgende profiel is opgesteld:

  1. Woonachtig zijn in de regio Zuid- of Midden-Limburg;
  2. Maatschappelijk betrokken zijn (bij voorkeur specifieke betrokkenheid met de diensten van het sociaal werk);
  3. In staat zijn om diverse (collectieve) belangen af te wegen en onderscheid te maken tussen eigen belang, klantbelang(en) en belang(en) van het sociaal werk en de daaronder functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen;
  4. Organisatorische en/of bestuurlijke ervaring opgedaan hebben in werk- of vrijwilligersorganisatie. Een achtergrond in of interesse voor zorg en/of cultureel is een pré;
  5. In staat zijn om de onderwerpen van de Raadgevers te vertalen naar adviezen op strategisch niveau.
  6. Affiniteit hebben met de bedrijfsvoerende onderdelen van MIK & PIW Groep;
  7. Kunnen werken in een teamverband en bereid zijn de compromissen in de Raadgevers te accepteren. Zich kunnen verenigen met de positie en de rol van de Raadgevers ten opzichte van MIK & PIW Groep;
  8. Kunnen luisteren, kunnen verwoorden van standpunten en respectvol kunnen optreden. Beleidsmatig kunnen denken, communiceren en adviseren;
  9. In staat zijn netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen te behoeve van het werk in en voor de Raadgevers;
  10. Gemotiveerd zijn, doorzettingsvermogen hebben, tijd en energie om een actieve bijdrage te leveren aan de adviesfunctie van de Raadgevers en kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van informatie c.q. zich kunnen binden aan afspraken over vertrouwelijkheid van informatie.

Interesse?

Heeft u een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk? Wilt u als Raadgever graag de collectieve belangen behartigen van de klanten van sociaal werk én een bijdrage leveren aan de organisatie MIK & PIW Groep? In dat geval kun u contact opnemen met dhr. Nan Galema n.galema@kpnplanet.nl

 

Meer weten?Neem contact met ons op
//]]>